Tỉ phú góp 100 triệu euro xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris giàu ra sao?
Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng thế nào?