Khi quán cà phê là văn phòng làm việc
'Gã khổng lồ' Nestle mua cổ phần công ty Blue Bottle