Người dân góp tiền lắp camera an ninh chống tệ nạn ma túy