Hàng hóa tấp nập về cảng ngày đầu năm mới
Nghĩa địa nơi những người lính Tây nằm lại Đà Nẵng hơn 150 năm