Vụ cháy kho cảng Sài Gòn: Lửa bao trùm gần 5.000 m² nhà kho
Hơn nửa tấn ngà voi được giấu trong thân gỗ