Sau 'cú tát' vào Mỹ từ Iran, liệu vòng luẩn quẩn trả thù đã dừng lại?