Hóng gió, thả diều mùa nắng nóng ở ngoại ô
Đi bắt châu chấu, kiếm tiền triệu mỗi ngày