Nguyên giám đốc Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù
Cao Minh Huệ - Nguyên giám đốc Sở Địa chính Bình Dương hầu tòa