Choáng với giọng live siêu đỉnh của Vũ Thảo My, Đỗ Hoàng Dương