Bị phạt vì chậm khắc phục “ổ gà” trên cao tốc
Ai phải trả tiền sửa chữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỉ?