Trần Quyết Chiến xuất sắc đánh bại cơ thủ số 1 thế giới