Tiếp tục phát hiện 3,3 tấn vảy tê tê tại cảng Cát Lái
Lật cần cẩu công trình, 1 người bị thương
Chặn đứng hơn 3 tấn thịt chim cút bốc mùi trên xe tải