Bắt 6 phương tiện hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên
Bắt “cát tặc” trên sông Cửa Đại
“Cát tặc” áp sát đập thủy điện, dân đóng cọc tre ngăn cản