Cận cảnh cầu Bạch Đằng 7.000 tỉ vừa sử dụng đã lún võng
Cận cảnh cây cầu 7.700 tỉ nối Hải Phòng với Quảng Ninh