Cây cầu bên vịnh Hạ Long ảo diệu với hàng triệu ánh đèn