Viết bậy, vẽ bậy tiếp tục tàn phá tác phẩm nghệ thuật đường phố Đà Nẵng
Cận cảnh tranh, tượng bị bôi bẩn ở Đà Nẵng
Đà Nẵng rực rỡ hoa đón xuân Mậu Tuất 2018