Gần 500 hộ dân khổ sở vì cầu sập
Xe phân bò làm sập cầu, hàng ngàn người khốn khổ
Cầu Long Kiển sẽ được khắc phục trong 20 ngày