Filip Nguyễn về Việt Nam xem King's Cup, chạy xe máy và ăn món cuốn