Phan Văn Santos: "Tôi đã chơi tốt khi khoác áo tuyển Việt Nam"