Xe đầu kéo lật nhào, nằm chỏng gọng gần cầu vượt Trạm 2