Hình ảnh cuối về cây cầu hơn 100 tuổi
Người dân kêu cứu vì “xe vua” tàn phá cầu, đường