Thêm trường hợp cây phượng bật gốc ngã đổ trong sân trường
Học sinh kể lại giây phút kinh hoàng bị cây phượng bật gốc ngã đè