Hiểm nguy tại “cây thông cô đơn” gần nơi Triệu Quân Sự trốn trên đèo Hải Vân