Dân Hải Phòng hào hứng mang rác thải nhựa đổi cây xanh, bình thủy tinh
Kinh hãi đàn sâu khổng lồ tấn công hàng cây xanh
Trà Vinh: Khoảng 10 cây xanh ngã đổ sau cơn giông
Giông lốc, nhiều cây xanh ở trung tâm TP.HCM bật gốc
Đà Nẵng, cổ thụ bật gốc đè người đi đường