Nỗi niềm hơn 100 phụ nữ trong khu cách ly ở biên giới Quảng Ninh