Dân mắc võng, dựng lán “vây” bãi rác gây ô nhiễm
Dân mang bẫy ruồi, dựng rạp chặn cổng nhà máy rác
Thị xã Sơn Tây nín thở vì rác ngập ngụa đường phố