50 năm cháo thập cẩm Quảng Châu quận 1
Bình dị cháo mực Sài Gòn