Tử hình kẻ giết rồi hủy hoại thi thể bạn gái đem đi phi tang
Thủ môn giết người chặt xác sắp quay lại thi đấu