"Cứu" Châu Hương Viên hoang tàn, Thừa Thiên - Huế muốn hướng đến điều gì?
Đau xót cảnh Châu Hương Viên hoang tàn, đổ nát