Giấc ngủ vạ vật của dân chơi sau đêm phê pha ở karaoke mở “chui”
Phát hiện 11 người đàn ông vây quanh chiếc laptop xem... gà đánh nhau