“Lục đẳng huyền đai” của Châu Tuyết Vân có đúng quy định?
Châu Tuyết Vân gạt mồ hôi để lấy vàng ASIAD 2018
Châu Tuyết Vân nằm dài trên sàn vì mục tiêu HCV Châu Á