Cháy chợ Cây Xăng ở Bình Định, 2 bà cháu thoát chết