Bắt giữ nam thanh niên đốt căn hộ để trả thù bạn
Nhiều nạn nhân cháy chết vì hoảng loạn
2 tháng sau thảm họa, Carina Plaza bây giờ ra sao?