Vụ cháy công ty Rạng Đông: chuyên gia tiết lộ về độ độc hại của thủy ngân