Lửa thiêu rụi xưởng pallet, lan sang nhiều nhà dân
Cháy cơ sở kinh doanh sản phẩm gỗ lan sang nhà dân