Cháy cơ sở chứa phế liệu, nhựa
 Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng xe máy lúc giữa trưa
Cháy cơ sở kinh doanh sản phẩm gỗ lan sang nhà dân
Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ rộng hàng ngàn m2 trong khu dân cư