Chiến sĩ cảnh sát PCCC bị thương khi chữa cháy xưởng bánh ABC