4 nhà xưởng cháy, 8 người chết và mất tích
Cháy lớn tại Nhà máy Giấy Sài Gòn
Chưa tìm thấy 3 công nhân mắc kẹt trong vụ cháy nhà máy bánh kẹo