2 tháng sau thảm họa, Carina Plaza bây giờ ra sao?
Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu chấm dứt tình trạng buôn bán trong chung cư cũ
Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lắp cầu thang cho chung cư “chờ cháy”
Ám ảnh cháy nổ trong các cơ sở mua bán phế liệu