Cháy dữ dội trụ điện gió 70 tỉ đồng cao 80 mét ở Bình Thuận
Lén lút tháo cáp gây cháy trụ điện, 600 hộ dân chịu khổ