Cháy xe, dân hôi của bất chấp tài xế khóc lóc van xin