Nữ công nhân kể lại vụ cháy xưởng dữ dội ở vùng ven Sài Gòn