Lampard tự nhận Chelsea không cùng đẳng cấp với Liverpool