Phóng viên Báo Thanh Niên tác nghiệp tại World Cup U.20