Vợ ngủ dậy, phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ