Điện ảnh Việt Nam sẽ có ‘đả nữ’ Thu Trang sau phim Chị Mười Ba?
Xã đoàn trong phim Thập tam muội nói xấu Hồng phất nữ
Phim điện ảnh Chị Mười Ba có gì khác web drama Thập Tam Muội?
Khương Ngọc có cát-sê và vai trò khủng trong Chị Mười Ba?
Bị vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật ‘phá hit’, Khương Ngọc chỉ biết nói thế này