Vết sẹo chia cắt hai miền Triều Tiên bên bờ Imjin
Mẹ già che chở con những ngày vùng ven Đà Nẵng chìm trong lũ
Mưa lũ làm sập cầu, gần 250 hộ dân bị chia cắt