Tổng thống Trump liệu có tiếp sức cho nạn chia rẽ chủng tộc?