Dùng tên giả lừa mua hạt điều, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng
Ngồi tù 6 năm dù đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của nhà nước
Phát tán web giả chứa mã độc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giả danh lãnh đạo sở, thanh tra tỉnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền của giáo viên