Tổng thống Hàn Quốc đề xuất xoa dịu căng thẳng với Nhật Bản